Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Norra Bohuslän

Dokumentbeteckning: 2017:113

Vägnära träd i driftområde Norra Bohuslän grundinventerades under sommaren och hösten 2010. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.
Artikelnr: TVD-7377