Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Kungsbacka

Dokumentbeteckning: 2017:111

 

Vägnära träd i f.d. driftområde Kungsbacka grundinventerades under sommaren och hösten 2009. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete. 

Artikelnr: NP-5375