Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Karlstad

Dokumentbeteckning: 2017:112

Vägnära träd i driftområde Karlstad grundinventerades under sommaren och höten 2010 Under våren och sommaren 2016 återinventerades även driftområdet. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för Trafikverkets arbete.
Artikelnr: TVD-7370