Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Ätradalen

Dokumentbeteckning: 2015:107

Vägnära träd i driftområde Ätradalen inventerades under sommaren och hösten 2011. Detta material sammanställdes under hösten 2011, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: NP-TV2617