Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan

Dokumentbeteckning: 2020:084

Syftet med kunskapsunderlaget är att visa vad klimatmålen innebär för utvecklingen av transportsektorn och hur Trafikverket kan bidra till att klimatmålen nås. Denna version av kunskapsunderlaget utgör den fjärde, och hittills största uppdateringen, sedan Trafikverket bildades. Sedan senaste uppdateringen 2014 har Sverige bland annat antagit klimatmål för inrikes transporter, nytt nationellt klimatmål och ett klimatpolitiskt ramverk. Trafikverket har satt interna mål att infrastrukturen, inklusive färjedriften, ska vara klimatneutral senast 2045 och utifrån detta successivt infört klimatkrav i upphandlingar.
Artikelnr: TVD-61715