Webbutik

MENY

Kulturmiljövärden i region väst - vägar och järnvägar

Dokumentbeteckning: 2020:224

del 1 – en kunskapsöversikt
Sverige är rikt på kulturhistoriska värden och Trafikverket är landets största förvaltare av infrastrukturens kulturarv. Denna rapport omfattar kulturhistoriska företeelser längs statliga vägar och järnvägar i Trafikverkets region väst. I rapporten beskrivs kortfattat våra sju kulturhistoriska företeelser, följt av den samlade bedömningen av förekomst, kunskapsläge och status för företeelsen.
Artikelnr: TVD-67687