Webbutik

MENY

Kreosotimpregnerade sliprar - riskanalys för grundvattenpåverkan

Dokumentbeteckning: 2020:056

Riskanalysen beskriver en översiktlig riskbedömning för grundvattenpåverkan från kreosotimpregnerade sliprar placerade längst järnvägsnätet. Samtliga identifierade sträckor erhåller låg risk för grundvattenföroreningar. Rapporten föreslår inga åtgärder utan ger rekommendationer för att minimera risken för grundvattenpåverkan.
Artikelnr: TVD-57905