Webbutik

MENY

Krav - VGU, Supplement 1

Dokumentbeteckning: 2020:142

De avsnitt och texter som anges i detta supplement ersätter motsvarande delar i Trafikverkets publikation 2020:029, Krav för vägar och gators utformning (VGU). Supplementet gäller från och med 2020-07-01. Rubrikindelning i supplementet följer samma struktur som den i VGU. VGU, Krav för vägar och gators utformning, TrV Publikation 2020:029 får dock fortsätta att tillämpas i sin helhet i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2020-07-01, för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2020-07-01, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2020-07-01. Ändringar som återfinns i supplementet är framtagna för att korrigera fel, samt enstaka tillägg som bedömts väsentliga.
Artikelnr: TVD-62740