Webbutik

MENY

Kostnadseffektiva resvaneundersökningar

Dokumentbeteckning: 2005:91

Rapporten har tagits fram som en fördjupning till TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Syftet är att ge stöd och tips till kommunerna hur man kan gå till väga för att ta reda på resvanor och för att bedöma färdmedelsfördelning. Bland slutsatserna märks att om man vill ha detaljerad information om resvanor blir undersökningen ganska omfattande och kostnadskrävande. Däremot kan man få en bra bild för hela tätorten på ett billigare sätt. Det är också kostnadsffektivt att samarbeta med andra kommuner.

Artikelnr: TV12038