Webbutik

MENY

Kontroll och skötsel av alléplanteringar

Dokumentbeteckning: 2010:050

Rapporten föreslår nya arbetssätt och rutiner främst vad avser kontroll av plantmaterial och plantering samt skötsel både under och efter garantitiden. Checklista och protokoll är hjälpmedel.

Artikelnr: TV16798