Webbutik

MENY

Kontroll av konstruktionsredovisning

Dokumentbeteckning: 2009:84

Denna publikation beskriver Vägverkets och Banverkets system för kontroll av konstruktionsredovisning och de krav som ställs på konstruktionsföretag. Publikationen har utarbetats gemensamt av Vägverket och Banverket.

Kontaktperson: Ebbe Rosell

 

Artikelnr: TV16404