Webbutik

MENY

Kontinuerligt ledstråk i Borlänge - studie av fyra personer som är blinda och deras promenader längs stråket

Dokumentbeteckning: 2013:094

För att personer som är blinda ska kunna orientera sig i den byggda miljön behövs sammanhängande ledstråk som går att följa från start- till målpunkt. Rapporten redovisar en studie av hur ett sammanhängande ledstråk fungerar för personer som är blinda. Ledstråken består av naturliga och konstgjorda ledytor och varningsytor och valytor. Studien kommer att ligga till grund för förbättring av kraven och råden om utformning för bättre orienteringsmöjligheter för personer med synnedsättningar bl.a. vid revidering av Vägverkets och Svenska Kommunförbundets dokument Vägars och gators utformning (VGU).

Artikelnr: TV17561