Webbutik

MENY

Konsekvenser av olika däckskonfigurationer för tunga fordons inverkan på vägnätet

Dokumentbeteckning: 2016:139

Utvecklingen mot effektivare och miljöanpassade fordon leder till förändringar i hur den tunga trafiken påverkar vägnätet. Utvecklingen mot längre och tyngre fordon är ett exempel. Singeldäck med lågt rullmotstånd är ett annat exempel. Dessa förändringar kan leda till en oproportionellt ökad nedbrytning av infrastrukturen om inte vägars bärighet upprätthålls därefter och inte balanserade krav ställs på fordon och trafikering. Detta kräver kunskap om hur olika egenskaper hos fordon och däck inverkar på nedbrytningen.

Artikelnr: NP-TV1944

Rapporten ämnar belysa konsekvenserna av hur olika egenskaper hos däck inverkar på nedbrytningen av belagda vägar. Målet är att kunna kvantifiera konsekvenserna av användning av singel- och parmonterade däck på nedbrytningen av belagda vägnätet. För grusvägar gäller liknande problem som för belagda vägar med tunna beläggningar, men problemen ställs mer på sin spets, t.ex. inverkan av reduktion av kontakttryck och dräneringsförhållande i samband med tjällossning.