Webbutik

MENY

Konsekvensanalys av en kombination av trängselskatteåtgärder

Dokumentbeteckning: 2017:163

Underlag till Sverigeförhandlingen

Trafikverket har på uppdrag av Sverigeförhandlingen utrett olika förändringar av trängselskattesystemet i Stockholm. Utredningen omfattar analys av vilka förändringar som är motiverade att genomföra utifrån dagens system och hur dessa påverkas över tid. De olika förändringarna, dess trafikstyrande effekter och dess påverkan på intäkter under tidsperioden 2020-2044 har beskrivits i Trafikverket rapport 2017:105. Föreliggande rapport beskriver konsekvenserna av förändringarna i trängselskattesystemet som beskrivs i den överenskommelsen som träffades mellan Sverigeförhandlingen och de regionala parterna i april 2017. Enligt uppdraget från Sverigeförhandlingen omfattar konsekvensbeskrivningen effekterna under perioden 2020-2025, det vill säga framtill Förbifart Stockholm öppnar för trafik.
Artikelnr: TVD-12352