Webbutik

MENY

Konfliktpunkter mellan groddjur och vägar i Trafikverkets Region Väst

Dokumentbeteckning: 2010:099

Vägar som ligger mellan groddjurs övervintringsplatser och deras lekvatten kan i många fall utgöra barriärer vid vandring. I rapporten analyseras konflikten mellan väg och groddjur inom Trafikverkets Region Väst. Den ska användas som ett underlag vid åtgärder i både befintligt vägnät och vid nya vägprojekt. Materialet är sammanställt utifrån egna undersökningar längs det statliga vägnätet och från inkomna tips från andra myndigheter och privatpersoner. Totalt noterades runt 50 konfliktpunkter.
Artikelnr: TV17239