Webbutik

MENY

Komplettering till Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Dokumentbeteckning: 2017:215

Denna rapport är ett förslag till utveckling av den nationella strategin för intelligenta transportsystem (ITS). Förslaget är ett svar på ett regeringsuppdrag som Trafikverket och Transportstyrelsen fick år 2013. I arbetet har olika aktörer som arbetar inom eller nära transportsystemet, medverkat. För att strategin ska vara branschgemensam har det har varit viktigt att arbeta tillsammans med dem och få synpunkter utifrån deras olika perspektiv.
Artikelnr: TVD-12380