Webbutik

MENY

Kompletterande studier kring detaljmätning vid datafångst i tidiga projektskeden

Dokumentbeteckning: 2012:208

Inom Trafikverkets sker löpande datafångst för att täcka investeringsverksamhetens behov av underlag för planering, projektering och byggnation. Datafångst sker nationellt och traditionellt genomförs upphandling projektvis där behoven uppstår i projekten.
Följande rapport är en del av den löpande utvecklingen inom Trafikverket. Syftet med rapporten är att lyfta de problemsituationer man ställs inför vid användandet av de nationella referenssystemen för datafångst samt att studera en alternativ metod för stationsetablering som kan användas vid detalj- och kontrollmätning i projekten.

Artikelnr: TV17329