Webbutik

MENY

Kompetensförsörjning i transportsektorn

Dokumentbeskrivning: 2020:049

Mycket pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Ny teknik ställer krav på flexibilitet och nya typer av kompetens. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder inom given tid och kostnad för gällande planer.

Denna rapport beskriver övergripande läget idag och behoven framåt samt listar tänkbara åtgärder.
Artikelnr: TVD-57966