Webbutik

MENY

Kompetensförsörjning i anläggningsbranschen, förstudie

Dokumentbeteckning: 2016:138

Denna förstudie syftar till att utveckla och beskriva utmaningarna inom anläggningsbranschen och hur dessa påverkar framtidens kompetensbehov. Resultatet som redovisas i denna rapport har uppnåtts genom dialog med branschens aktörer och tillgänglig litteratur inom området. Arbetet visar att det är svårt att utifrån tillgänglig statistik få en helhetsbild av hur kompetensbehovet (numerärt) ser ut för anläggningsbranschen idag och att det behövs en fördjupad kartläggning för att veta hur många utbildade med anläggningsinriktad kompetens som behövs på olika nivåer i utbildningssystemet.
Artikelnr: NP-TV2296