Webbutik

MENY

Kompensation vid förlust av miljövärden

Dokumentbeteckning: 2004:181

Dokumentet innehåller Vägverket i Skåne och Länsstyrelsen i Skånes gemensamma syn på hur miljömässig kompensation kan hanteras i vägplaneringsprocessen. Terminologin klarläggs och de olika lagkrav som ligger till grund för eventuella kompensationskrav redovisas. I dokumentet redovisas en gemensam ståndpunkt om när Vägverket i Skåne och Länsstyrelsen i Skåne finner det befogat att kräva samt utföra kompensationsåtgärder. Grundkravet är att ett projekt har antagits att medföra betydande miljöpåverkan samt att vissa värdefulla områden påverkas. Manualer för hur kompensation kan hanteras i Vägverkets planerings- och projekteringsprocess är framtagna.

Artikelnr: TV11921