Webbutik

MENY

Kognitiva funktionsnedsättningar och trafik - test i trafikmiljö

Dokumentbeteckning: 2009:24

Rapporten innehåller en förstudie om vägutformning med hänsyn till gående personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Denna studie omfattar en avgränsning av problemområdet avseende funktionsanalys och test med sex personer i verklig trafikmiljö.

Se även publikation 2009:23 Kognitiva funktionsnedsättningar och trafik - en litteraturstudie

Artikelnr: TV16205