Webbutik

MENY

Kognitiva funktionsnedsättningar och trafik - en litteraturstudie

Dokumentbeteckning: 2009:23

Rapporten innehåller en litteraturstudie av befintlig kunskap om vägutformning med hänsyn till gående och cyklande personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sammanfattar kunskap och ger förslag till forskning, utveckling och demonstration i syfte att ge bättre tillgänglighet i trafikmiljön för nämnda grupp.

Se även publikation 2009:24 Kognitiva funktionsnedsättningar och trafik - test i trafikmiljö.

Artikelnr: TV16206