Webbutik

MENY

Klimatstyrmedel i infrastrukturplaneringen – en underlagsrapport till inriktningsunderlaget 2020

Dokumentbeteckning 2020:221

I direktivet till inriktningsunderlaget anges att förutsättningarna som prognoserna för trafikutvecklingen bygger på ska väljas så att klimatmålen för 2030 och 2045 nås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt med hänsyn till andra transportpolitiska mål och principer. I Trafikverkets basprognos publicerad 2020 har förutsättningarna valts så att ett härlett klimatmål för 2040 på 90 procent mindre utsläpp än 2010 uppnås. Syftet med föreliggande analys är att undersöka om basprognosförutsättningarna valts så att klimatmålen uppnås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
Artikelnr: TVD-67030