Webbutik

MENY

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten

Dokumentbeteckning: 2012:048

Denna kartläggning ska ge åkerinäring och ägare till fordonsflottor en överblick över marknaden av system för mätning coh uppföljning av fordons bränsleförbrukning med syfte att uppnå bränslebesparing och betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Ersätter publikation 2010:076

 

Artikelnr: TV17087