Webbutik

MENY

Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h, Sträckorna Järna-Göteborg och Jönköping-Lund

Dokumentbeteckning: 2018:061

Under 2018 upprättades en samlad effektbedömning för höghastighetsbanor med dimensionerande hastighet av 250 km/h1. Denna rapport syftar till att komplettera de tidigare gjorda beräkningarna med en fördjupad klimatanalys. Det har även gjorts känslighetsanalyser för klimatpåverkan under byggtid och beräkningar på tidigare känslighetsanalys för överflyttningseffekter från flyg till järnväg.

De beräkningar som redovisas är avsedda att ligga till grund för beskrivningar i delprojektens miljökonsekvensbeskrivningar/miljöbedömningar och framtagande av ett Trafikverksgemensamt budskap om klimateffekterna av en höghastighetsjärnväg.
Artikelnr: TVD-15278