Webbutik

MENY

Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt - Vägledning för planering och projektering

Dokumentbeteckning: 2020:095

Att minska utsläppen av växthusgaser är idag en stor utmaning för samhället, 2045 ska vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Rapporten samlar ett antal vägledande exempel för att åstadkomma minskade utsläpp av växthusgaser vid ny- och ombyggnation. Den belyser värdet i samverkan mellan aktörer i branschen och vikten av att i planering och projektering skapa goda förutsättningar för byggande, drift och underhåll. Åtgärdernas besparingspotential beskrivs tillsammans med kostnadseffekter samt effekter på tekniska aspekter. Rapporten är skriven av aktörer inom Anläggningsforum.
Artikelnr: TVD-59937