Webbutik

MENY

Klimatanspassning av transportinfrastrukturen - effekter på Trafikverkets planering och finansieringen av transportinfrastrukturen

Dokumentbeteckning: 2020:181

Klimatmålen ställer Trafikverkets planeringssystem samt frågor kring organisering ochfinansiering av transportinfrastrukturen inför stora utmaningar. Utvecklingen inomtransportinfrastrukturen har under lång tid kännetecknas av långsiktig kontinuitet snarare änsnabb förändring. Den förändring som krävs för att nå de ambitiösa målen förklimatpolitiken är istället snabb och radikal.

För att ge ett underlag för fortsatt diskussion om klimatmålsanpassningens utmaningar förtransportinfrastrukturen har denna rapport utarbetats av WSP på uppdrag av Trafikverket,hösten 2019 och våren 2020.
Artikelnr: TVD-65471