Webbutik

MENY

Klövviltolyckor på järnväg - kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag

Dokumentbeteckning: 2011:058

Djurpåkörningar på järnväg medför ofta problem för Trafikverket och samhället med framför allt tågförseningar, kadaverhantering, skador på tåg och minskade jaktbyten.
Denna rapport innehåller en genomförd undersökning i tre delar:
En litteraturgenomgång med fokus på vegetationens påverkan på viltolyckorna på järnväg.
En analys om var de flesta påkörningarna av älg och rådjur sker och orsakerna till detta.
En enkätundersökning om lokförares erfarenheter av viltpåkörningar på järnväg.

Artikelnr: TV16922