Webbutik

MENY

Kartläggning av goda exempel inom hållbar mobilitet - Trafikverkets bidrag till regeringsuppdraget Smart City Sweden

Dokumentbeteckning: 2019:133

Trafikverket deltar i Energimyndighetens regeringsuppdrag Smart City Sweden som är en plattform för hållbara stadslösningar med fokus på investeringar och export. Smart City Sweden syftar till att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt, med avstamp i Sveriges exportstrategi.
Artikelnr: TVD-52012

Trafikverket ingår i en referensgrupp tillsammans med ytterligare sex myndigheter, som tillsammans ska stärka regeringsuppdraget med sina respektive expertstöd och bl.a. bidra som föreläsare i samband med besök av delegationer från andra länder som har ett intresse av svenska hållbara stadslösningar. 

En del i regeringsuppdraget är att respektive myndighet ska kartlägga sina goda exempel som har koppling till smarta och hållbara stadslösningar. Kartläggningarna ska ligga till grund för vad som ska lyftas fram och visas upp inom Smart City Sweden. I denna rapport redovisas kartläggningen av insatser och projekt inom Trafikverkets expertisområde. 

Kartläggningen utgör en bred samling goda exempel på olika projekt och insatser inom transportområdet, både från Trafikverket och från kommuner.