Webbutik

MENY

Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts

Dokumentbeteckning: 2008:69

Skolvägen är en viktig del av barns närmiljö och ska utformas så att resan till och från skolan kan ske tryggt och säkert. Många barn åker skolskjuts till och från skolan varför det är viktigt att även skolskjutsen är säker och trygg.

Artikelnr: TV15930