Webbutik

MENY

Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar längs syd- och västkusten - resultat från intervjuer med 2 500 lastbilschaufförer

Dokumentbeteckning: 2018:168

År 2006 publicerade Vägverket rapporten ”Godstransporter genom Skåne och Blekinge”2 som innehöll en kartläggning av godstransporter i de två länen med fokus på den lastbilstrafik som är koppad till RoRo-trafiken i brohamnarna. Särskilt fokus lades på transittrafiken, det vill säga lastbilstransporter utan start- eller målpunkt i de aktuella länen. Innehållet i rapporten har under åren använts regelbundet och Trafikverket Region Syd bedömde att det fanns behov av att uppdatera materialet. Under 2016 och 2017 lät Trafikverket Region Syd och Trafikverket Region Väst därför genomföra en motsvarande kartläggning av godstransporter som passerar genom RoRo-hamnarna i Västra Götaland, Halland, Skåne och Blekinge samt Öresundsbron.
Artikelnr: TVD-24133