Webbutik

MENY

Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar längs syd- och västkusten – kortversion

Dokumentbeteckning: 2018:169

År 2006 publicerade Vägverket rapporten ”Godstransporter genom Skåne och Blekinge”1, vilket var en kartläggning av godstransporter i de två länen, med fokus på lastbilstrafik koppad till färjeverksamheten i brohamnarna. Under 2016 lät Trafikverket Region Syd och Trafikverket Region Väst genomföra en motsvarande kartläggning av godstransporter som passerar genom RoRo2-hamnarna i Västra Götaland, Halland, Skåne och Blekinge samt Öresundsbron.
Artikelnr: TVD-24134