Webbutik

MENY

Kapacitetssituationen och möjligheter att effektivisera inom befintligt vägnät 2012-25

Dokumentbeteckning: 2012:109

Syftet med detta dokument är att ge ett beslutsunderlag för kapacitets- och effektiviseringsåtgärder i det befintliga vägnätet. Behov av medel till drift-, underhålls-, reinvesterings-, trimnings-, process- och informationsåtgärder har analyserats för åren 2012-25 på nationell och delvis på regional nivå. Samhällsekonomiska vinster och miljöeffekter till följd av åtgärderna är har också betraktats.
Artikelnr: TV17218