Webbutik

MENY

Kapacitetssituationen och möjligheten att effektivisera inom befintligt järnvägsnät

Dokumentbeteckning: 2012:108

Syftet med detta dokument är att utgöra underlag för en diskussion kring effektiviseringsmöjligheter i det befintliga järnvägssystemet och skapa transparens runt kostnader, effekter och konkreta åtgärder för respektive område i Sverige.
Artikelnr: TV17217