Webbutik

MENY

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder

Dokumentbeteckning: 2011:138

Bristanalys

Trafikverket fick den 10 mars 2011 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet på järnväg fram till 2050. I uppdraget anger regeringen att det är angeläget att åstadkomma en effektivare användning av spårkapaciteten så att efterfrågan på resor och transporter på järnvägen kan tillgodoses med tillfredsställande kvalitet. Denna rapport är en underlagsrapport till huvudrapporten för deluppdraget 2021 Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag till lösningar för åren 2012-2021.

Artikelnr: TV17017