Webbutik

MENY

Kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt

Dokumentbeskrivning: 2019:132

Rapporten Kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt tar upp de huvudsakliga delarna som påverkar kapaciteten, och som bör beaktas vid beräkning av kapacitet på järnväg – både med avseende på infrastruktur och trafikering. Den ska vara en kunskapsöversikt som kan användas som stöd och referens för alla som arbetar med kapacitetsfrågor och utformning av järnvägsanläggningar.

Huvudfokus i översikten är järnvägskapacitet och läsaren förväntas ha viss kunskap och erfarenhet av järnvägssystemets planering, drift och trafikering sedan tidigare.
Artikelnr: TVD-49212