Webbutik

MENY

Kalmarmodellen - Trafik utan droger

Dokumentbeteckning: 89199

Projektet Kalmarmodellen Trafik utan Droger har varit en framgång. Utvärderingen visar bland annat följande:
• De flesta poliser är mycket positiva och högt motiverade för projektet, i synnerhet när det gäller alkoholrattfylleri.
• 15 % av alla omhändertagna i Kalmar kommun har valt att gå in i behandling.
• Det finns en utvecklingspotential när det gäller att erbjuda alla omhändertagna samtal med socialtjänsten.

Artikelnr: TV15983