Webbutik

MENY

Kövarningssystem och variabla hastigheter

Dokumentbeteckning: 89366

Köer kan uppstå så oväntat och plötsligt att bakomvarande bilar inte hinner stanna. Likaså uppstår ofta situationer när det till exempel är risk för halka, när det finns korsande fordon eller oskyddade trafikanter på vägen. På motortrafiklederna finns system som har till uppgift att förebygga olyckor genom att i tid varna för köer eller hinder på vägen.

Informationsbladet är både på svenska och engelska.

Artikelnr: TV16505