Webbutik

MENY

Körcyklers representativitet i verklig trafik

Dokumentbeteckning: 2001:35

Denna studie redovisar hur representativa körcykler är för verklig trafik. Som underlag för verklig trafik används data från en försökspersonstudie som genomfördes i Västerås 1998 (Körsätt-98). De körcykler som behandlas är EDC, FTP75, US06 samt A9 (modem-cycles). Studien är uppdelad i en allmän del i vilken det görs en jämförelse av hastighets och accelerationsfördelning mellan verklig trafik och de olika körcyklerna samt en del där det görs en jämförelse av sekvenser i körmönstret mellan körcyklerna och verklig trafik.

Resultaten visar bl.a. att körcyklernas representativitet för verklig trafik ur sekvenshänseende är anmärkningsvärt låg.

Artikelnr: TV11311