Webbutik

MENY

Justerad version av Strategisk plan 2008-2017

Dokumentbeteckning: 2009:56

Strategisk plan 2008 - 2017 tydliggör Vägverkets långsiktiga inriktning av verksamheten och övergripande prioriteringar. Planen innehåller mål och, så långt det är möjligt, strategier som är resursbedömda.

Det här är en justerad version av Strategisk plan, med anledning av förändringar i Vägverkets ansvar, uppgifter och organisation under 2008 och 2009. Justeringen omfattar inte någon ny inriktning av Vägverkets verksamhet eller förändringar i prioriteringsgrunderna.

Artikelnr: TV16240