Webbutik

MENY

Jordlöpar- och myrsamhällen i vägarnas sidoområden – en litteraturstudie

Dokumentbeteckning: 2012:079

Rapporten utgör en litteraturstudie om jordlöpare och myrsamhällen i vägkanters sidoområden. Syftet har varit att sammanställa och sammanfatta den kunskap som redan finns om insektsgruppernas utbredning i vägkantsmiljöer och att bl.a. avgöra om de kan användas som indikatorarter för naturvårdsintressanta vägkanter. Dessutom har en analys genomförts av vilka rödlistade jordlöpare och myror som skulle kunna utnyttja vägkanter i Sverige som levnadsmiljö. The study also has an English abstract.
Artikelnr: TV17193