Webbutik

MENY

”Jag ramlade ner i en grop vid ett vägarbete!” En studie av trafikolyckor med personskador 2003-2013 med speciellt fokus på oskyddade trafikanter.

Dokumentbeteckning: 2014:122

Syftet med den här rapporten är att sammanställa och analysera statistik för trafikolyckor vid alla typer av vägarbeten, inklusive vinterväghållning, 2003-2013 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som trafikant. Speciellt fokus ligger på olyckor med oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare, cyklister och mopedister. Även singelolyckor med fotgängare räknas i den här rapporten som trafikolyckor. Rapporten bygger på trafikolyckor som rapporterades in av polisen och akutsjukvården i olycks¬¬databasen STRADA.
Artikelnr: TV000081