Webbutik

MENY

Jönköpingsbanan och Y:et - idéstudie, september 2012

Dokumentbeteckning: 2012:172

Syftet med denna studie är att klargöra vilka förbättringsåtgärder som är lämpligast på Jönköpingsbanan och Y:et efter att samtidig infart och hastighetshöjning till 160 km/h på Jönköpingsbanan, fjärrstyrning av Y:et och höjd hastighet till 140 km/h mellan Vaggeryd och Värnamo är genomfört.
Artikelnr: TV17309