Webbutik

MENY

Järnvägsunderhållets organisering

Dokumentbeteckning: 2016:145

Delredovisning avseende utredning av möjliga åtgärder för att i egen regi genomföra tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning.
Artikelnr: NP-TV2053

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att genomföra en fördjupad utredning och presentera möjliga åtgärder för ett övertagande och genomförande i egen regi av tillstånd- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning för det statliga järnvägsnätet som Trafikverket är infrastrukturförvaltare för.

Trafikverket har tolkat att utredningen förutom tillståndsuppföljning, leveransuppföljning och underhållsbesiktning även omfattar säkerhetsbesiktning och maskinella mätningar av spårläge, kontaktledningar och sprickor i räler.