Webbutik

MENY

Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2019

Dokumentbeteckning: 2020:099

Kapacitetsutnyttjandet har under 2019 minskat något. Detta beror dels på ett antal färdigställda investeringar som bidragit till att kapaciteten utnyttjas bättre. Sommaren 2019 hade också en kraftig reducering av tågtrafiken på flera banor på grund av stora och omfattande banarbeten Det är sannolikt att denna minskning av kapacitetsutnyttjandet är tillfälligt, framförallt på stambanorna.

Antalet banor med högt kapacitetsutnyttjande i högtrafik har ökat, vilket beror på att fler operatörer vill köra när det är som mest attraktivt att köra. Vi ser också att de investeringar som görs i järnvägsinfrastrukturen för att förbättra kapaciteten omedelbart används.
Artikelnr: TVD-60081