Webbutik

MENY

Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2016

Dokumentbeteckning: 2017:062


Inom ramen för årsredovisning sker årlig uppföljning av Trafikverkets leveranskvalitéer. En utav dessa kvalitéer är kapacitet, det vill säga potentialen för att hantera efterfrågade volymer av gods och resenärer. Denna rapport beskriver kapacitet på järnväg.

 

Artikelnr: NP-3974