Webbutik

MENY

Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021

Dokumentbeteckning: 2011:139

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet på järnväg fram till 2050. Uppdraget som helhet ska redovisas senast den 30 april 2012. En delredovisning för ökad kapacitet i järnvägssystemet för perioden 2012–2021 redovisades 30 september 2011.
Denna rapport avser delredovisningen för perioden 2012–2021.

Artikelnr: TV17018