Webbutik

MENY

Järnvägen Hässleholm - Kristianstad, ökad kapacitet

Dokumentbeteckning: 2010:106

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är enkelspårig och har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Denna idéstudie studerar åtgärder för att kunna möta framtidens transportbehov och upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet.
Arbetet är utfört utifrån fyrstegsprincipen där mindre kostnadseffektiva åtgärder föreslås i första hand. På lång sikt bedöms att det krävs dubbelspår att kunna tillgodose önskad gods- och persontrafik.
Artikelnr: TV17265