Webbutik

MENY

Jämställdhetsintegrering i vägprojekt: Pilotprojekt arbetsplan Masmolänken

Dokumentbeteckning: 2010:120

Rapporten utgör slutrapportering av uppdraget Jämställdhetsintegrering för Södertörnsleden och är en utvärdering av det fördjupade arbete med jämställdhet som Vägverket, nuvarande Trafikverket, genomförde under vinterhalvåret 2009/2010 inom vägprojektet Masmolänken, en del av Södertörnsleden i södra Storstockholm.

Artikelnr: TV16787