Webbutik

MENY

Investeringar för ökat bostadsbyggande - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:155

Möjligheten att bygga bostäder påverkas främst av två faktorer. För det första måste det finnas efterfrågan på bostäder och vilja att bygga. En enkel beskrivning av det förhållandet går att göra genom begreppet Tobins Q, vilket i bostadssammanhang är ett mått på relationen mellan kostanden för att bygga en bostad och kostnaden att köpa en motsvarande befintlig bostad i det aktuella området. Om kvoten mellan marknadsvärdet och byggkostnaden för bostäder överstiger 1 finns incitament att bygga bostäder.
Artikelnr: TVD-7443

Den andra faktorn är utbudsbegränsningar. Det finns många orsaker till att bostäder inte kan byggas på en specifik plats. Exempel kan vara olika typer av regler, så som strandskydd eller förbud mot höga byggnader av flygsäkerhetssynpunkt. Det kan också röra sig om fysiska begränsningar så som att all byggbar mark redan är bebyggd. Trafikverkets genomgång av de åtgärder som har varit aktuella vid framtagandet av den nationella infrastrukturplanen visar att infrastrukturåtgärder påverkar båda dessa faktorer.